OBCHODNÍ AKADEMIEU Stadionu 486, 266 37 Beroun

Naši učitelé slavili svůj svátek

Na památku narození J. A. Komenského je 28. březen svátkem všech pedagogů. Proto se sešli i naši učitelé a učitelky – mladí i zkušení i délesloužící i v důchodu – aby si popovídali a zavzpomínali. Sešlost zahájil v aule ředitel školy Ing. Jaroslav Šturc.  Jaroslav Král pak zachytil náročnou přípravu na focení i finální skupiny – všichni zúčastnění, sbor OA a sbor SPgŠ. Po té následovalo divadelní představení studenta a studentek 3LA „Sněhová královna“. Divadelníci byli opět vynikající, obecenstvo bylo nadšené. Během programu všem vyhládlo, a tak po záchraně Káje z osidel sněhové královny se všichni pustili do občerstvení. Atmosféru tradičně zpříjemnily hudební vstupy Mgr. Ladislava Mužíka. Bylo to milé, srdečné, veselé.

Další učitelské setkání bude v červnu na lodi po Vltavě a pak už budou zase letní prázdniny. Jak ten čas letí!

Naši učitelé slavili svůj svátek