OBCHODNÍ AKADEMIEU Stadionu 486, 266 37 Beroun

Kam se vydat po maturitě?

Žáci a žákyně čtvrtých ročníků absolvovali během ledna a února 2016 několik přednášek a seminářů, které jim ukázaly různé možnosti, co dělat po složení maturitních zkoušek .

Na Úřadu práce v Berouně byly jednotlivé čtvrté ročníky seznámeny s možnostmi pomaturitního studia, získání zaměstnání, či rekvalifikace. Žáci a žákyně si zopakovali některé ekonomické pojmy, např. hrubá mzda, čistá mzda, minimální mzda, náležitosti pracovní smlouvy, apod. a zhlédli krátký film o tom, jak se chovat při pohovoru.

Naši školu navštívili studenti Soukromé vysoké školy ekonomické ve Znojmě vedení Ing. Pavlem Štohlem (zástupcem vedoucího katedry financí a účetnictví), aby informovali o možnostech studia na jejich vysoké škole, která má svoji pobočku i v Praze.

Pro žáky a žákyně 3. a 4. ročníků byl zajištěn 90 minutový seminář v rámci iniciativy Můžeš podnikat. Tato iniciativa již čtvrtým rokem seznamuje studenty s úspěšnými podnikateli a jejich profesními příběhy. Seminář podporuje přípravu studentů v oblasti ekonomie a profesní přípravy, poskytuje i poznatky o reálném podnikatelském prostředí. Smyslem iniciativy je přivést mladé lidi k vlastní aktivitě, protože úspěch je vždy spojen s tvrdou prací a houževnatostí. Konkrétními náměty se snaží lektoři – úspěšní čeští podnikatelé podpořit motivaci mladých lidí. Do Berouna přijeli zakladatel iniciativy Pavel Komárek, majitel několika firem, a Filip Linek majitel firmy OSKAR PLAST s. r. o., s nimiž naši studenti živě diskutovali a dozvěděli se o jejich cestě k úspěchu.

Další cestou, kterou se mohou vydat naši absolventi, je zaměstnání u Policie ČR, jejíž zástupci přišli besedovat s našimi maturanty. Pracovníci personálního oddělení informovali o přijímacím řízení, o mzdách a benefitech. Velitel a zástupkyně velitele obvodního oddělení v Berouně přiblížili činnost svého pracoviště a odpovídali na dotazy.

Rozhodnutí, kam se naši absolventi a absolventky vypraví, je už jen na nich. My jim můžeme jen držet palce, ať se jejich přání splní.