OBCHODNÍ AKADEMIEU Stadionu 486, 266 37 Beroun

Aktuality

INFORMACE O VÝUCE.

Povinná PREZENČNÍ VÝUKA 4. ročníků (ve škole) začíná od středy 25. listopadu 2020 dle řádného rozvrhuVzhledem k distanční výuce nižších ročníků byly provedeny na EKONOMICKÝCH OBORECH malé úpravy hodin –  viz  ROZVRH_30. listopadu a 1. prosince 2020 a ROZVRH_2. – 4. prosince 2020 pro OA a EL. V 1. – 3. ročnících pokračuje DISTANČNÍ VÝUKA.

Pro všechny účastníky vyučování platí povinnost NOSIT ROUŠKY po celou dobu pobytu ve škole.

Připravte se na časté větrání (teplé oblečení).

STRAVOVÁNÍ ve ŠKOLNÍ JÍDELNĚ je přihlášeno pro 4. ročníky od středy 25. listopadu. Pokud žáci/žákyně nemají o oběd zájem, musí si jej odhlásit na emailu berdychova@oaspgsberoun.cz.

Žáci/žákyně 1.- 3. ročníků se mohou též stravovat ve školní jídelně, ale po předchozím objednání na emailu berdychova@oaspgsberoun.cz. a pouze mezi 11.00 – 11.30 hod. Vstup je možný jen vlevo od budovy školy postranním vchodem přímo do jídelny (NE přes školu!)


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ OA (2.12.) byl zrušen.

O konání DOD 6. 1. 2021 bude rozhodnuto v prosinci.


MATURANTI a MATURANTKY

je NUTNÉ, abyste do 1. prosince 2020 odevzdali svému třídnímu učiteli či řediteli školy vyplněnou přihlášku k maturitní zkoušce (jaro 2021). Formulář ke stažení – Prihlaska_k_MZ_2021

Ke dni 15. 10. 2020 nabývá účinnosti novela vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou – viz Metodika k novele vyhlášky č.177


Informace pro uchazeče o studium

Přihlášky ke studiu na všechny obory se podávají do 1. března 2021. Přijímací zkoušky se konají 12. a 13. dubna 2021.


Pro všechny platí povinnost dodržovat POKYNY k ochraně zdraví a provozu školy


OA získala ocenění ŠKOLA DOPORUČENÁ ZAMĚSTNAVATELI


 

Květinový den 2020

Letošní 24. ročník veřejné sbírky Ligy proti rakovině měl kvůli covidové epidemii ztížené podmínky. Tradiční květnový termín byl kvůli nouzovému stavu zrušen, a proto se náhradní termín konal 30. září – 1. října 2020. Zatímco loni v našem regionu nabízelo květy měsíčku lékařského 77 dvojic ze škol, letos... Celý článek >>

Světluška v době „covidové“

Akci Světluška pravidelně pořádá Nadační fond Českého rozhlasu s cílem pomoci nevidomým. 7. a 9. září 2020 se opět zapojilo 6 dvojic ze třídy 2.B (v loňském roce 10 dvojic). Zájemci si vybírali předměty – svítící kartáčky na zuby, karty, peněženky a tykadla. Zásluhou Ing. Lenky Jindrákové a dobrovolníků z řad studentů... Celý článek >>

Maturitní ples třídy 4.A

Na maturitním plese 21. února 2020 v Kulturním klubu v Žebráku uspořádali maturanti a maturantky ze třídy 4.A se svojí třídní učitelkou Mgr. Věrou Svobodovou skvělou podívanou. Začalo se nástupem maturantů, po něm následovalo šerpování, projevy maturantů a p. ředitele, přípitek na úspěšnou maturitu, "zlatý déšť"... Celý článek >>

Maturitní ples třídy 4.L

V pátek 24. ledna 2020 zahájila třída 4.L sezónu maturitních plesů v Kulturním klubu v Žebráku. Hlavní aktéři - třída 4.L - si tak se svými učiteli, příbuznými a přáteli báječně zaplesala. Krásné maturantky a elegantní maturanti s třídní učitelkou Mgr. Soňou Nekvindovou zvládli nástup, šerpování, přípitek,... Celý článek >>

Projektový DEN ZNALOSTÍ

Dne 19. prosince 2019 se na ekonomických oborech neučilo, přesto se mozkové závity žáků pěkně zahřály. Uskutečnila se totiž tradiční celoškolní soutěž DEN ZNALOSTÍ. Cílem soutěže bylo, aby si žáci zopakovali své znalosti v jednotlivých předmětech jinou formou, než na kterou jsou zvyklí. Úkoly byly zaměřeny na vědomosti... Celý článek >>