JAZYKOVÁ ŠKOLAU Stadionu 486, 266 37 Beroun

Přihláška

Podmínkou přijetí k jazykovému vzdělávání je odevzdání řádně vyplněné přihlášky, kterou si uchazeči vyzvednou v sekretariátu školy.

Odevzdání přihlášky je možno osobně, poštou nebo e-mailem a dále pak po předložení zaplacení příslušné úplaty za vzdělávání.

Termín přijímání přihlášek je do 31. srpna příslušného roku, pokud nejsou kurzy naplněné, je možno přijímat přihlášky do 15. září.

Poznámka: Kurzy jsou otvírány každý školní rok podle zájmu žáků.

Minimální počet v jednom kurzu je 5 žáků.

Přihláška ke stažení