JAZYKOVÁ ŠKOLAU Stadionu 486, 266 37 Beroun

Ceník

Cena kurzu je za celý školní rok. Doklad o zaplacení předloží nejpozději v den zahájení kurzu.

Zápisné a úplata za výuku se žákům vrací pouze v případě, že jazyková škola kurz neotevřela a nedošlo k dohodě se žákem o přeřazení do jiného kurzu. Úplata za vzdělávání se vrací žáku, který se odhlásil nejpozději v den předcházející dni zahájení kurzu. Zápisné se nevrací.

Poměrná část úplaty za vzdělávání se žáku, který se odhlásí z kurzu v jeho průběhu, nevrací!

Ceník zápisného
zápisné Kč 100,–
dospělí Kč 3 500,– (3 hodiny týdně + 2 hodiny konverzace)
Kč 2 400,– (2 hodiny týdně)
studenti ZŠ + SŠ Kč 3 000,– (3 hodiny týdně)
Kč 2 000,– (2 hodiny týdně)
studenti OA+SPgŠ Kč 2 300,– (3 hodiny týdně)
Kč 1 550,– (2 hodiny týdně)
žáci ZŠ Kč 2 300,– (2 hodiny týdně)
státní jazyková zkouška Kč 3 000,– + 100,– kolek