Obchodní akademie, Střední pedagogická škola aJazyková škola s p. s. j. z, Beroun

Domov mládeže

Po odevzdání zápisového lístku řediteli školy se mohou uchazeči o ubytování v DOMOVĚ MLÁDEŽE hlásit osobně u vedoucí vychovatelky pí. . Bonkové nebo telefonicky na telef. čísla 311 604 938, 311 604 930.

Žákyně, které nemohou do školy denně dojíždět, se mohou ubytovat v domově mládeže, který se nachází v areálu školy.

Domov mládeže je kolektivní výchovně – vzdělávací zařízení, které nabízí ubytováni zejména studentkám SPgŠ a OA. Jeho provoz se řídí Vyhláškou MŠMT č. 64/1992 Sb. o domovech mládeže § 11 odst. 3 písm. C, ve znění vyhlášky č 315/97 Sb. a vyhlášky č. 326/1998 Sb.

Kontakt:

Adresa:
Domov mládeže při Obchodní akademii v Berouně
U Stadionu 486
266 37 Beroun 2

Tel.: +420 311 604 930 (vedoucí DM Jaroslava Bonková)
Tel.: +420 311 604 938 (vychovatelky)
Tel.: +420 311 604 939 (vychovatelky)

Základní úkoly a cíle:

 • zajistit ubytování a stravování v kulturním a esteticky podnětném prostředí
 • zabezpečit výchovu, vzděláváni a pedagogicko – psychologickou činnost kolektivem kvalifikovaných vychovatelek ve
  spolupráci s rodinou a školou
 • vytvářet podmínky pro kvalitní a zodpovědnou přípravu na vyučování
 • nabízet zájmové aktivity na základě výchovně – vzdělávacího programu v souladu se současnými požadavky na
  všestranný vývoj mladého člověka
 • cíleným působením napomáhat rozvoji tělesné zdatnosti, pracovních a studijních návyků, etickému a estetickému
  cítění studentů

Základní informace o Domově mládeže

Domov mládeže využívá ke svému provozu samostatnou dvoupodlažní budovu v areálu školy. Tvoří ji dva propojené pavilony. Celodenní stravování zajištuje školní jídelna v budově školy Obchodní akademie. Domov mládeže je v provozu od neděle do pátku v období od 31. 8. – 30. 6. Celková kapacita je 141 lůžek.

Provozní místnosti:

 • 5 lůžek – 1x
 • 4 lůžka – 24x
 • 2 lůžka – 20x
 • 1 lůžko – 1x
 • 1 posilovna
 • 4 koupelny a toalety
 • 2 vychovatelny
 • 4 kuchyňky
 • 2 společenské místnosti (malá a velká klubovna)
 • 1 knihovna

Cena ubytování v domově mládeže je Kč 1250,- / měsíc.

Vybavení domova mládeže

 • Většina ložnic a ostatních prostor v DM je vybavena novým zařízením. Každé podlaží má zřízenu kuchyňku s nábytkem, chladničkou, mikrovlnnou troubou a varnou konvicí.
 • Klubovny jsou vybaveny televizí, videem, klavírem. Možnost zapůjčeni magnetofonů s CD.
 • Knihovna DM je bohatě vybavena knihami různých žánrů, vedena zkušenou pracovnicí, která poskytuje poradenskou službu při výběru knih a pomoc ke studiu
 • Posilovna, zřízena v suterénních místnostech DM, je vybavená různým posilovacím zařízením.
 • Koupelny (sprchové boxy) a toalety mají nové moderní zařízení, odpovídající současným hygienickým požadavkům – možnost zapůjčení fénů a kulmofénů.
 • Další informace: V areálu školy a současně DM je umístěno hřiště ke sportovnímu vyžití. Studentky DM mají možnost pravidelně využívat plavecký bazén v budově školy (s pedagogickým dozorem)
 • DM vytváří podmínky pro spontánní i řízenou zájmovou a odpočinkovou činnost, cílenou výchovou přispívá k naplňování volného času studentů (např. společné kulturní programy apod.)
 • Ubytování v DM je nenárokové, o přijeti žáků do DM rozhoduje ředitel podle kritérií stanovených Vyhláškou MŠMT o domovech mládeže.
 • Život v DM se řídí denním režimem a základními pravidly Vnitřního řádu DM

 

Podrobnější informace o nástupu do DM – viz DM_Informace pro rodiče a studentky