Obchodní akademie, Střední pedagogická škola aJazyková škola s p. s. j. z, Beroun

Aktuality

Na základě usnesení vlády od 4. ledna 2021 probíhá na středních školách ve všech ročnících DISTANČNÍ VÝUKA, která tak pokračuje i v průběhu března 2021.

Povoleny jsou individuální konzultace/zkoušení ve škole (1 žák a 1 pedagog) i opravné/dodatečné zkoušky (při komisionálním zkoušení 1 žák a 3 pedagogové).

Informace o průběhu další výuky budou aktualizovány dle vládních rozhodnutí.


Vážení rodiče, vážení zájemci o studium,

vzhledem k epidemiologické situaci vás nemůžeme pozvat na osobní prohlídku naší školy, můžete se s ní seznámit alespoň formou video prezentace (viz níže).

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ a SEMINÁŘE pro uchazeče na SPgŠ probíhají online formou, podrobnější informace v záložce SPgŠ – Aktuality. Na semináře pro uchazeče se můžete přihlásit na pavlasek@oaspgsberoun.cz.

Pokud se situace zlepší, plánujeme ukázku naší školy v únoru 2021. O konkrétních termínech budeme informovat na našem školním webu.

Nabízíme možnost telefonických konzultací s vedením školy od 17. prosince 2020

Ing. Jaroslav Šturc, ředitel školy, telef. 311 653 015

ÚT 10:00 – 12:00

PaedDr. Hana Fechtnerová, zástupkyně ředitele pro ekonomické obory, telef. 311 653 013

ČT 10:00 – 12:00

Mgr. Pavel Pavlásek, zástupce ředitele pro pedagogické obory, telef. 311 653 003

ČT 10:00 – 12:00

Nebo zodpovíme písemné dotazy na e-mailu: informace@oaspgsberoun.cz

Přihlášky ke studiu na ekonomické i pedagogické obory se podávají do 1. března 2021. Přijímací zkoušky se konají 12. a 13. dubna 2021.

PŘIHLÁŠKY ke studiu můžete přinést osobně do školy (každý den od 8.30 do 12.00 hod), nebo poslat poštou.

Podrobnější informace viz Ustanovení o přijímacím řízení do SŠ ve školském zákoně a PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ na OA a SPgŠ.

29. ledna 2021 ředitel školy rozhodl: v případě, že bude počet podaných přihlášek menší, než může škola přijmout, přijímací zkoušky se konat nebudou. To se bude týkat POUZE daných OBORŮ, v nichž nebude dostatečný počet přihlášek.

Ke stažení Přihláška ke vzdělání na SŠ


Pro všechny účastníky vyučování platí povinnost NOSIT ROUŠKY po celou dobu pobytu ve škole.

Připravte se na časté větrání (teplé oblečení).

Pro všechny platí povinnost dodržovat v celém školním areálu POKYNY k ochraně zdraví a provozu školy

Ze života školy