Obchodní akademie, Střední pedagogická škola aJazyková škola s p. s. j. z, Beroun

Aktuality

INFORMACE O VÝUCE.

Povinná PREZENČNÍ VÝUKA 4. ročníků začíná od středy 25. listopadu 2020 dle řádného rozvrhu. Vzhledem k distanční výuce nižších ročníků byly provedeny na EKONOMICKÝCH OBORECH malé úpravy hodin – viz  ROZVRH_30. listopadu a 1. prosince 2020 a ROZVRH_2. – 4. prosince 2020 pro OA a EL. V 1. – 3. ročnících pokračuje DISTANČNÍ VÝUKA.

Pro všechny účastníky vyučování platí povinnost NOSIT ROUŠKY po celou dobu pobytu ve škole.

Připravte se na časté větrání (teplé oblečení).

Žákyně 4. ročníků se mohou ubytovat v Domově mládeže od úterý 24. listopadu od 18 hod.

STRAVOVÁNÍ ve ŠKOLNÍ JÍDELNĚ je přihlášeno pro 4. ročníky od středy 25. listopadu. Pokud žáci/žákyně nemají o oběd zájem, musí si jej odhlásit na emailu berdychova@oaspgsberoun.cz.

Žáci/žákyně 1.- 3. ročníků se mohou též stravovat ve školní jídelně, ale po předchozím objednání na emailu berdychova@oaspgsberoun.cz. a pouze mezi 11.00 – 11.30 hod. Vstup je možný jen vlevo od budovy školy postranním vchodem přímo do jídelny (NE přes školu!)


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SPGŠ (18.11.) a OA (2.12.) byl zrušen. O konání DOD v lednových termínech bude rozhodnuto v prosinci.


MATURANTI a MATURANTKY

je NUTNÉ, abyste do 1. prosince 2020 odevzdali svému třídnímu učiteli či řediteli školy vyplněnou přihlášku k maturitní zkoušce (jaro 2021). Formulář ke stažení – Prihlaska_k_MZ_2021


Informace pro uchazeče o studium

Přihlášky ke studiu na pedagogické i ekonomické obory se podávají do 1. března 2021. Přijímací zkoušky se konají 12. a 13. dubna 2021.


Pro všechny platí povinnost dodržovat v celém školním areálu POKYNY k ochraně zdraví a provozu školy

Ze života školy