Obchodní akademie, Střední pedagogická škola aJazyková škola s p. s. j. z, Beroun

Aktuality

S ohledem na zhoršující se situaci, související s šířením nemoci COVID-19, a na doporučení KHS na ekonomických oborech RUŠÍME  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 1. prosince 2021. Nechceme ohrozit zdraví našich žáků, učitelů, ani zájemců o studium.

Školu si můžete prohlédnout prostřednictvím videa na webových stránkách, můžete telefonovat řediteli školy Ing. Jaroslavu Šturcovi (311 653 015) nebo zástupkyni ředitele PaedDr. Haně Fechtnerové (311 653 013), či si můžete domluvit osobní prohlídku a konzultaci s vedením školy.

Doufáme, že v lednu budeme mít možnost „otevřít“ školu zájemcům o studium a společně si popovídat.  

_________________

V souladu se zákonem rozhoduje Krajská hygienická stanice, pobočka Beroun o karanténě neočkovaných osob, které přišly do kontaktu s osobou pozitivně testovanou na onemocnění COVID-19 v rámci provozu střední školy. Konkrétní žáci a žákyně jsou informováni, jejich rodičům jsou na emaily zasílány dopisy s pokyny KHS. Podle těchto nařízení do určeného data a zároveň do obdržení zprávy o negativním výsledku PCR testu na onemocnění COVID-19  je třeba, aby se žáci/žákyně zdrželi jakéhokoli kontaktu s cizími osobami a nenavštěvovali školské zařízení.

Vstup do školy a pohyb ve vnitřních prostorech je možný pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest.


 


Obchodní akademie

Střední pedagogická škola

Jazyková škola

Ze života školy